Projekt współfinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Młodzi dla Fahrenheita

PDF Drukuj Email

Konferencja popularno-naukowa „Młodzi dla Farenheita”

W dniu 17 listopada 2021 roku, w Domu Uphagena (oddział Muzeum Gdańska), ul. Długa 12 miała miejsce konferencja popularno-naukowa „Młodzi dla Fahrenheita”, zorganizowana przez Towarzystwo Dom Uphagena, pod patronatem Związku Uczelni Fahrenheita. Partnerem konferencji było Muzeum Gdańska, a mecenasem Miasto Gdańsk. Konferencja miała miejsce w 219. rocznicę śmierci gdańszczanina Johanna Uphagena, a tytuł odwoływał się do patrona Związku trzech uczelni (Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego), urodzonego w Gdańsku badacza Daniela Gabriela Fahrenheita. W ten sposób połączono dwie postaci świata nauki związanych z Gdańskiem. Celem konferencji było przybliżenie Gdańszczankom i Gdańszczanom kierunków badań prowadzonych przez doktorantki i doktorantów z trzech uczelni tworzących Związek Uczelni Fahrenheita (GUMed, PG, UG). Konferencja miała charakter interdyscyplinarny.

Prezeska Towarzystwa Dom Uphagena prof. dr hab. Beata Możejko powitała zgromadzonych prosząc J.M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego, pierwszego dyrektora Związku, o otwarcie obrad. J.M. Rektor podkreślił jak ważne są tego typu inicjatywy, umożliwiającej doktorantkom i doktorantom wymianę doświadczeń i dyskusję. Glos zabrała także Dyrektor Związku Uczelni Fahrenheita prof. dr hab. Adriana Zaleska-Medynska, dodając że konferencja jest doskonałą okazją do budowania więzi i kontaktów naukowych. Następnie obrady odbyły się według programu:

Pierwsze dwie sekcje prowadziła prof. dr hab. Beata Możejka, a dwie ostatnie mgr Renata Wiloch-Kozłowska. Po każdej z sekcji miała miejsce ożywiona dyskusja. Na zakończenie prof. dr hab. Beata Możejko podziękowała prelegentkom i prelegentom, podkreślając że bardzo dobrze wywiązali się z powierzonego im zadania popularyzacji wiedzy z różnych dziedzin nauki. Była to I edycja tego typu konferencji, nad transmisją na platformie Zoom czuwał dr Piotr Paluchowski, członek Zarządu Towarzystwa Dom Uphagena. Spotkanie było nagrywane i jest dostępne na kanale Video WMG w serwisie Youtube:

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

Pamiątkową fotografię uczestników konferencji wykonała Agnieszka Grabowska, fotografka z Działu Promocji Muzeum Gdańska

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział!

 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review