Projekt współfinansowany ze środków PO Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


PDF Drukuj Email

Dom Uphagena

 

Dom Uphagena położony przy ul. Długiej 12 w Gdańsku jest jedyną w Polsce i jedną z nielicznych w Europie odtworzoną wraz ze swym wystrojem kamienicą mieszczańską.

Johann Uphagen nabył kamienicę przy ul. Długiej w roku 1775 i powierzył mistrzowi budowlanemu Johannowi Benjaminowi Dreyerowi wykonanie projektu i przebudowę domu. W ciągu kilku lat (do 1787 roku) kamienica została gruntownie zmodernizowana i dostosowana do potrzeb nowego, zamożnego właściciela. Uphagen zamieszkiwał dom aż do śmierci w roku 1802, następnie kamienica przeszła na kolejnych spadkobierców, pozostając ― co było rzadkością w owych czasach ― przez cały wiek XIX w rękach jednej rodziny. W 1911 roku w Uphagenowskiej kamienicy utworzono muzeum, które działało do roku 1944; wówczas to niemieccy konserwatorzy ewakuowali jej wystrój i wyposażenie. Zagłada domu, podobnie jak miasta, nastąpiła w marcu 1945 roku.

Dom przy ul. Długiej 12 odbudowano w niespełna dziesięć lat po wojnie z myślą o przywróceniu Gdańskowi popularnego niegdyś muzeum wnętrz mieszczańskich, jednak zamysł ten udało się zrealizować dopiero w trakcie prac prowadzonych w latach 1993–1998 i wówczas udostępniono obiekt zwiedzającym. W kamienicy można obejrzeć: osiemnastowieczną sień, salon, reprezentacyjną jadalnię, saloniki skrzydła bocznego, a wśród nich pokój muzyczny, jadalnię mieszczącą się w oficynie oraz kuchnię. Jednak prace nie zostały jeszcze zakończone i kilka pomieszczeń czeka na rewaloryzację; obecnie służą one jako sale wystaw czasowych.


Tekst: Ewa i Wojciech Szymańscy

 
joomla templateinternet security reviews
University template joomla by internet security review